เปิดเวบเมื่อ 26/05/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/12/2560
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 43บทความ
LED vs HID (High Intensity Discharge) (อ่าน 181/ตอบ 0)


อะไรคือความต่าง ระหว่างหลอดไฟ LED และ หลอดไฟ HID

ก่อนอื่น ต้องขอขยายความเกี่ยวกับหลอด HID ว่า มันคืออะไร

อาจจะเรียกชื่ออีกอยางวาหลอดปลอยประจุความเขมสูง (High Intensity Discharge Lamp ; HID) คือหลอดที่ทํางานดวยหลักการปลอยประจุความเขมสูง เปนหลอดที่ มีคาปริมาณเสนแรงของแสงสวางตอวัตต ค่อนข้างสูงกวาหลอดชนิดอื่น มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งงาย และสอง สวางควบคุมออกไปไดไกลๆ จึงเปนหลอดไฟฟาที่เหมาะกับงานสนาม ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ถนน ตลอดจนเสาไฟฟา สามารถแบงเป็นชนิดตางๆ ไดดังนี้ 

หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury Lamp) 

หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamp) 

หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp)

ซึ่งในปัจจุบัน เรียกได้ว่า เป็นหลอดไฟชนิดที่ สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากที่สุดชนิดหนึ่ง

สิ้นเปลืองระดับไหน เรามาดูกัน


เปรียบเทียบความสิ้นเปลือง
เราได้ทำการเปรียบเทียบ หลอดไฟ ทั้ง 2 ชนิด ที่ให้ความสว่างเท่าเทียมกัน โดย ใช้ 

LED 100 W และ HID 250 W มาเป็นคู่ต่อกรกันจากรูปด้านบน เห็นได้ชัดเจนว่า 60% ที่ LED ใช้กำลังไฟฟ้า (W) ต่ำกว่า นั่นหมายความว่า สามารถลดค่าไฟฟ้า ได้ทันที 60% เพราะการคำนวณค่าไฟฟ้า เราคำนวณจาก kWh ซึ่ง ผันแปรตามกำลังไฟฟ้า(W)ที่ใช้

#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #highbay #ประหยัดพลังงาน #t8 #t5


เปรียบเทียบ อายุการใช้งาน 

จากรูปด้านบน เห็นได้ชัดเจนว่า อายุการใช้งานแตกต่างกันเกิน 2 เท่าตัว นั่นหมายความว่า เราสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดค่าเสียเวลาในการเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อหมดอายุการใช้งาน  45,000 ชั่วโมง เทียบเป็นปี ก็ 5 ปีกว่า เลยทีเดียว
เปรียบเทียบ อุณหภูมิจากการทดลองเปิดใช้จริง ผลปรากฎว่า  ความร้อนที่เกิดจากหลอด HID นั้นสูงกว่า 190 องศาเซลเซียส  ถ้าจับด้วยมือเปล่าก็หนังติดกับหลอดได้เลยทีเดียว

นั่นหมายความว่า นอกจากจะประหยัดค่าไฟฟ้าโดยตรงจากการเปลี่ยนมาใช้ LED แล้วนั้น ประโยชน์ทางอ้อมที่เห็นผลชัดเจนคือ ลดภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่มีการสร้างความร้อนที่สูงขนาดนั้น รับรองได้ว่า ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อีก จากการที่เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก

#LED #หลอดประหยัดไฟ #ประหยัดพลังงาน #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #Highbay #ไฟถนน 

เปลี่ยน 1 หลอด ประหยัดได้กี่บาท???คำถามคือ ถ้า 1 โรงงาน ใช้หลอดไฟ 100 หลอด 
จะประหยัดได้กี่บาท/หลอด/ปี

300,000 บาท หรือ => ถอยรถ eco car มาวิ่งได้สบายๆเลยt8 t5 led highbay floodlight streetlight ไฟถนน ไฟโรงงาน หลอดประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ pea 

" alt="" alignment="middle" border="" hspace="" vspace="">