เปิดเวบเมื่อ 26/05/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/12/2560
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 43สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

LED View All
 ปรับลดแสงอัตโนมัติ, หลอด T8 Sensor LED Tube 120 cm. ราคา 1,450.00 บ.
 ปรับลดแสงอัตโนมัติ, หลอด T8 Sensor LED Tube 60 cm. ราคา 1,050.00 บ.
 ปิด-เปิด อ้ตโนมัติ, หลอด T8 Sensor LED Tube 120 cm. ราคา 1,450.00 บ.
 ปิด-เปิดอัตโนมัติ, หลอด T8 Sensor LED Tube 60 cm. ราคา 1,050.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 100w ราคา 5,500.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 10w ราคา 850.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 120w ราคา 6,550.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 140w ราคา 7,250.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 160w ราคา 8,000.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 180w ราคา 9,050.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 200w ราคา 95,500.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 20w ราคา 950.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 30w ราคา 1,250.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 50w ราคา 1,400.00 บ.
 หลอด LED Flood Light 80w ราคา 1,500.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 100 w ราคา 5,500.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 120 w ราคา 9,850.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 150 w ราคา 10,500.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 200 w ราคา 11,550.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 250 w ราคา 14,000.00 บ.
 หลอด LED High Bay ขนาด 300 w ราคา 15,850.00 บ.
 หลอด LED T5 1150 มม. 24 วัตต์ ราคา 0.00 บ.
 หลอด LED T8 Dimmable Tube 120 cm. ราคา 1,450.00 บ.
 หลอด LED T8 Dimmable Tube 60 cm. ราคา 1,050.00 บ.
 หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 120 cm 18 w ราคา 350.00 บ.
 หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 120 cm 20 w ราคา 365.00 บ.
 หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 120 cm. 22 w. ราคา 380.00 บ.
 หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 150 cm. ราคา 1,450.00 บ.
 หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 60 cm. ราคา 290.00 บ.
 หลอด LED T8 Glass Tube 120 ซม. 18 วัตต์ ราคา 330.00 บ.
 หลอด LED T8 Glass Tube 120 ซม. 20 วัตต์ ราคา 350.00 บ.
 หลอด LED T8 Glass Tube 120 ซม. 22 วัตต์ ราคา 380.00 บ.
 หลอด LED T8 Glass Tube 60 ซม. 10 วัตต์ ราคา 250.00 บ.
 หลอด LED T8 ขั้ว G5 25w ราคา 750.00 บ.
 หลอด LED T8 ขั้ว G5 29w 2 rows super bright ราคา 1,400.00 บ.
 หลอด LED T8 ขั้ว G5 29w 3 rows super bright ราคา 1,250.00 บ.
 ไฟถนน LED 100w iL Series ราคา 12,000.00 บ.
 ไฟถนน LED 120w iL Series ราคา 14,850.00 บ.
 ไฟถนน LED 160w iL Series ราคา 15,680.00 บ.
 ไฟถนน LED 200w iL Series ราคา 18,450.00 บ.
 ไฟถนน LED 80w iL Series ราคา 6,850.00 บ.
เครื่องมือวัด View All
 วัตต์มิเตอร์ ราคา 2,000.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ราคา 1,850.00 บ.